Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„JEDNOSTKA OSP JAZIEWO OTRZYMAŁA SAMOCHÓD"

W dniu 13.02.2016 r. jednostka OSP Jaziewo otrzymała średni pojazd ratowniczo-gaśniczy wraz ze sprzętem, który pełnił wcześniej służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

W uroczystości przekazania samochodu udział wzięli: Pan Jarosław Zieliński Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, bryg. Jarosław Wendt- Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku, Pan Jarosław Szlaszyński Starosta Powiatu Augustowskiego z delegacją Radnych, bryg. Leszek Krzyżewski pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie, Pan Tadeusz Drągiewicz -Wójt Gminy Sztabin z pracownikami Urzędu Gminy, Pan Paweł Karp Przewodniczący Rady Gminy z delegacją Radnych, Pan Mirosław Sienkiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów wraz z leśniczym Panem Krzysztofem Adamczykiem. Na ceremonii przekazania nie zabrakło również mieszkańców wsi, strażaków z sąsiedniej jednostki OSP Jaminy oraz druhów miejscowej jednostki.

Uroczystego aktu przekazania dokonał: Pan Jarosław Zieliński Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji w asyście bryg. Jarosława Wendt - Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku i bryg. Leszka Krzyżewskiego pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie. Poświęcenia pojazdu dokonał ksiądz Krzysztof Bronakowski proboszcz Parafii p.w. Świętego Mateusza w Jaminach w obecności Prałata Edwarda Cwaliny rezydenta parafii. Natomiast Matką chrzestną pojazdu STAR-MAN została Małgorzata Kunda Radna wsi Jaziewo. W trakcie uroczystości nie zabrakło okolicznościowych przemówień i słów podziękowania za społeczną pracę, jaką wykonują strażacy ochotnicy.

Druh Jan Waszkiewicz Prezes OSP Jaziewo gorąco podziękował za przydzielony samochód, podnoszący zdolność operacyjną jednostki. Zastąpi on na pierwszym wyjeździe wysłużonego 34 letniego Stara 266.

Dane techniczne i wyposażenie: STAR MAN (model podwozia 14.227) pochodzi z 2001 r. silnik o mocy 220 KM, oznaczenie pożarnicze GBA 2/24 średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wody: 2000 litrów i zbiornikiem na środek pianotwórczy 200 litrów, wydajność autopompy 2400 litrów/minutę; liczba miejsc w kabinie 6, napęd 4x4, zabudowa pożarnicza firmy ISS Wawrzaszek. Pojazd zostanie doposażony w sprzęt do prowadzenia działań: ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa drogowego, medycznego. Sprzęt ten zostanie przeniesiony ze Stara 266, który pozostanie w jednostce i będzie służył do działań ratowniczo-gaśniczych w trudno dostępnym terenie.

W 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaziewie obchodzi swoje 90-lecie powstania. W roku 1995 jednostka została włączona do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy ochotnicy angażują się w prace na potrzeby lokalnej społeczności oraz niejednokrotnie mieli okazje ratować dorobek ludzkiego życia i środowiska naturalnego. W przeciągu ostatnich 5 lat jednostka wyjeżdżała do 262 zdarzeń. Dzięki systematycznemu szkoleniu i konserwacji sprzętu jednostka zawsze jest gotowa do wyjazdu. Sprawdzianem, jakie efekty przyniosły szkolenia były zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. W 2012 r. III miejsce w zawodach wojewódzkich (CTIF), w 2013 r.- II miejsce na zawodach Powiatowych. Dwukrotne uczestnictwo w Podlaskich Manewrach Ratownictwa Medycznego (2014-2015). Jako dowód społecznego uznania jednostka w 2006 r. na swoje 80 – lecie otrzymała nowy sztandar. Dotychczasowy, z 1926 r. stanowi historyczną pamiątkę dorobku kulturalnego.

W imieniu zarządu oraz wszystkich członków OSP Jaziewo pragnę złożyć podziękowania dla osób, które przyczyniły się do pozyskania przez naszą jednostkę tego samochodu. Otrzymany pojazd pozwoli nam jeszcze szybciej i skuteczniej nieść pomoc w potrzebie, poprawiając tym bezpieczeństwo mieszkańców gminy jak również całego powiatu.

Prezes OSP – druh Jan Waszkiewicz