Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OTWARCIE SZLAKU „ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW”

  W niedzielę 14 października nastąpiło uroczyste otwarcie szlaku historyczno - przyrodniczego „ Śladami naszych przodków”. Powstaje  on dzięki współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” oraz Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego. Nasze dwa zespoły podobnie odczuwają i rozumieją konieczność zapisania i zaznajomienia obecnych jak i przyszłych pokoleń z historią naszych przodków, z ich kulturą, tradycją, obyczajami.
   Potrzebę wytyczenia szlaku dostrzegła Małgorzata Kunda, dla której  zachowanie spuścizny minionych pokoleń i rozwój kultury naszego regionu są ważnym aspektem działania naszego stowarzyszenia. Pani Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” Anna Matyskieła jak i cała nasza grupa bardzo chętnie przystąpiła do działania i pracy. Jamiński Zespół Indeksacyjny wnosi natomiast obszerną wiedzę historyczną, niezbędną do ukończenia tego kilkuetapowego przedsięwzięcia. Oprawa historyczna, merytoryczna i graficzna tablic to zasługa pana Ryszarda Korąkiewicza, członka Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego. Szlak tworzony będzie w kilku częściach. Wierzymy, że uda nam się go wyznaczyć do końca przyszłego roku.
   Po uroczystym poświęceniu i odsłonięciu tablicy przybyli goście zostali zaproszeni na artystyczną część spotkania, gdzie mogli obejrzeć nagraną prezentację szlaku „Śladami naszych przodków”. Pokazuje ona nie tylko ważne historycznie miejsca na terenie parafii Jaminy, ale zawiera również nagranie rozmowy z jej starszymi mieszkańcami. Zamierzamy przy okazji tworzenia szlaku  zebrać opowieści osób starszych pamiętających dawne i jakże odmienne czasy od obecnych, nadając im tytuł ” Historie w parafii zebrane”. Byłyby to prezentacje ukazujące ludzi, którzy w pamięci mają wiele ciekawych i barwnych opowieści, a także posiadają  mądrość i doświadczenia życiowe. Bardzo chcielibyśmy mieć  możliwość wsłuchania się uważnie w każdą opowieść, wspomnienie, historię, bo ta wiedza pomoże nam lepiej zrozumieć i poznać dzieje naszych rodzin, społeczności, wsi, parafii, ojczyzny, oraz zrozumieć dzisiejsze realia. Znaczące w tym projekcie są słowa Cypriana Kamila Norwida „Aby mierzyć drogę przyszłą trzeba wiedzieć skąd się wyszło”.
    Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy tak jak my 14 października uczestniczyli w otwarciu szlaku rozumiejąc jak ważna dla nas jest jego realizacja. 
   Serdecznie za przybycie dziękujemy radnym gminy Sztabin, z panem Wójtem Tadeuszem Drągiewiczem na czele.
    Cieszymy się, że był z nami pan Marszałek Bogdan Dyjuk, który w bardzo przychylny i serdeczny sposób odniósł się do naszej inicjatywy. Dostrzegając sens naszej pracy, zachęcił nas jednocześnie do dalszego działania. 
    Na spotkaniu obecny był także pan Leśniczy  Krzysztof Adamczyk z Nadleśnictwa Augustów.
  Przychylność i chęć wsparcia wyraził pan Cezary Cieślukowski Radny Województwa Podlaskiego. Był szczerze zainteresowany tworzonym przez nas szlakiem. Podkreślił jak ważne jest poszukiwanie własnych korzeni i odnajdywanie swojej historii.
   Bardzo miło było gościć nam  panią  Dyrektor Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Sztabinie  Małgorzatę Ostrowską, oraz panią Helenę Kozłowską Redaktor Naczelną miesięcznika Nasz Sztabiński Dom.
   Dziękujemy  za obecność 7 drużynie harcerskiej ze Sztabina „Dzikie Trampy”, drużynowej Sylwii Andraka oraz opiekunowi drużyny Emilowi Malesińskiemu. Zarówno my jak i przybyli goście byli pod ogromnym wrażeniem występu harcerzy. Wykonane piosenki przeniosły nas myślami do minionych czasów, wywołując nostalgię i łzę wzruszenia, ocieraną ukradkiem. Postawa drużyny, oraz ich zachowanie mogą być wzorcem dla wszystkich.  
   Dziękujemy mieszkańcom naszej gminy jak i pozostałym gościom, za przybycie i poświęcony czas. Dla nas to niezmiernie ważne, że są wśród naszych mieszkańców, osoby zainteresowane naszą działalnością, chcące poznać dzieje naszego regionu. Osoby, które tak jak my, kochają i codziennie na nowo zachwycają się bogactwem swojej małej ojczyzny.
 
    Jolanta Kapla                                                            Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Biebrza”