Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ODSŁONIĘCIE TABLICY W JAZIEWIE

       Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, podjęło działania mające na celu zachowanie historii minionych lat. Pierwszym etapem, który pomoże zachować w pamięci ślady naszych przodków było odsłonięcie tablicy  upamiętniającej założenie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaziewie, która działa już ponad 90 lat. Uroczystości odbyły się 11 sierpnia w Jaziewie.

     Bardzo dziękujemy za przybycie Wójtowi Gminy Sztabin, Zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Radnym Powiatowym, osobom z zaprzyjaźnionego Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego, strażakom z Jaziewa i Jamin, mieszkańcom Jaziewa oraz wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość.

     Chcąc podnieść rangę wydarzenia, obchody rozpoczęliśmy mszą św., którą odprawił ks. Jacek Brzóska.

     Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przez panią Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Biebrza”, Prezesa OSP Jaziewo oraz Wójta Gminy Sztabin. W trakcie odsłonięcia został odegrany na saksofonie hymn Strażacki przez pana Wojciecha Fadrowskiego.

     Po odsłonięciu tablicy głos zabrali pan Wojciech Waszkiewicz Prezes OSP Jaziewo, który w kilku słowach nakreślił historię straży OSP Jaziewo i pani Małgorzata Kunda przybliżając zebranym działania stowarzyszenia takimi słowami „Dzisiejsze spotkanie otwiera nowy etap zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Biebrza”. To właśnie w Jaziewie w setną rocznicę niepodległej Polski  rozpoczęliśmy wędrówkę śladami naszych przodków. Straż w Jaziewie trwa już ponad 90 lat. Wielu ludzi, którzy włożyli serce w jej powstanie i działanie odeszło, wielu w dalszym ciągu dba o rozwój jednostki. Pamięć o nich  trwać będzie dzięki kamieniom i tablicom, które mówić będą do następnych pokoleń”.

      Po tych godnych uwagi słowach goście obejrzeli prezentację historii straży ogniowej w Jaziewie oraz album starej fotografii zatytułowany „Czas i ludzie”,które przygotował pan Józef Matyskieła.

     Następnie grupa taneczna, której instruktorką była pani Agnieszka Burzyńska wykonała program artystyczny nagrodzony gromkimi brawami. Po występach goście udali się na poczęstunek. 

    Wydarzenie w Jaziewie rozpoczęło kolejny etap działań Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” które będzie odkrywało ukrytą historię naszych przodków i podążało jej śladami. Pierwsze pamiątkowe tablice historyczno-przyrodnicze już niebawem zostaną ustawione na terenie naszej parafii.

     Jolanta Kapla

Fot.Tomasz Chilicki