Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WAŻNY GOŚĆ W NASZEJ PARAFII

  Każda parafia raz na 5 lat przeżywa Wizytację Kanoniczną Ks. Biskupa ze swojej diecezji. W minioną niedzielę również w naszej parafii mieliśmy szczególnego Gościa. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Mazur wraz z towarzyszącym mu duszpasterzem odwiedził naszą niewielką parafię.

W programie wizyty oprócz udzielenia Sakramentu Bierzmowania, było również spotkanie z Akcją Katolicką, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Różą Różańcową, Ochotniczą Strażą Pożarną, Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Biebrza”. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Ks. Biskup udzielił zebranym błogosławieństwa oraz wsparł nas pokrzepiającym Słowem Bożym. Cieszył się, że na terenie naszej parafii jest tyle aktywnie działających grup.

  Podczas wizytacji Ks. Biskup Jerzy Mazur wraz z towarzyszącym mu kapelanem i proboszczem parafii Jaminy Ks. Krzysztofem Bronakowskim odwiedzili również mieszkańców Polkowa. Wyjątkowy gość został bardzo serdecznie przyjęty przez niewielką wspólnotę. Uśmiechnięty Ksiądz Biskup pozdrawiał wszystkich zebranych gestem, słowem i uściskiem dłoni. Podczas Mszy św. skierował do uczestników nabożeństwa słowa zachęty by z uwagą rozpatrywać wolę Bożą i trwać przy Chrystusie. Na zakończenie udzielił Wszystkim Bożego błogosławieństwa.

 Jolanta Kapla

Fot. Renata łuba-Kaczyńska i Tomasz Chilicki