Stowarzyszenie zawiązało się wiosną 2015 roku celem podjęcia pracy na rzecz ochrony oraz wsparcia dóbr materialnych i niematerialnych związanych przede wszystkim z kulturą, historią, środowiskiem naturalnym oraz wartościami wspólnych relacji w społeczności lokalnej. Obecnie SILB liczy około 25 członków podległych zarządowi, nad którym czuwa prezes Anna Matyskieła. Z czasem rozwoju Stowarzyszenia i wydarzeń, które będą mogły wnieść interesujące informacje do tematu "O NAS" będziemy aktualizować tę zakładkę. Tymczasem zachęcamy do bliższego poznania Stowarzyszenia i być może wsparcia szeregów SILB swoją wiedzą, siłą oraz przede wszystkim chęcią do pracy SPOŁECZNEJ!